คณะวิศวกรรมศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรม K-ENGINEERING World Tour and Workshop 2023เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา

และสำหรับน้องๆ ที่รอคอย ใบ E-Certificate รอกันอีกสักนิด ภายใน 3 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรม ทางคณะจะรีบประกาศทันที(เนื่องจากทางคณะ จะต้องตรวจสอบข้อมูล ซึ่งมีจำนวนมาก)ช่องทางการดาวน์โหลด จะประกาศให้ทราบทาง FB: K-Engineering World Tour and Workshop 2023หรือFB: School of Engineering, KMITL