ทัวร์ Lab ในงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023

Chemical Engineering อัลบั้มรูปภาพ

Electrical Engineering อัลบั้มรูปภาพ

Agricultural Engineering อัลบั้มรูปภาพ

Computer Engineering อัลบั้มรูปภาพ

Electronics Engineering อัลบั้มรูปภาพ

Biomedical Engineering อัลบั้มรูปภาพ

Telecommunications Engineering อัลบั้มรูปภาพ

Civil Engineering อัลบั้มรูปภาพ

Industrial Engineering อัลบั้มรูปภาพ

Electronics Engineering อัลบั้มรูปภาพ

คลิปแนะนำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล