พิธีเปิด K-Engineering World Tour and Workshop 2023 งานเปิดบ้านวิศวลาดกระบัง ที่มากกว่าเปิดบ้านวิศวะ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดงาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม กรรมการสภาสถาบันฯ และศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาในรองนายกรัฐมนตรี ให้โอวาทเกี่ยวกับงานครั้งนี้ งาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 เป็นส่วนหนึ่งของงาน KMITL Innovation Expo งานจัดแสดงนวัตกรรม และผลงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำหรับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและตอนต้น นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ บ่มเพาะน้องๆ เพื่อให้เติบโต และเป็นกุญแจดอกสำคัญ ในการเปิดประตูเข้าสู่โลกของเทคโนโลยี โลกแห่งการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และโลกแห่งการเป็นนักนวัตกร ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีกล่าวรายงาน)

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set?vanity=kmitl001&set=a.680309667466656

คลิปวีดีโอ https://fb.watch/muKbUt1Scn/