ระบบการจอง Workshop งาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023 เปิดระบบรอบที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.

➖ รอบ 2 มีหัวข้อ Workshop เพิ่มเติม
➖ Admin ได้ทำการยกเลิกตามที่น้องๆ แจ้งเข้ามาใน Google form เรียบร้อยแล้ว สำหรับน้องๆ ที่แจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถ Log In เข้าไปแก้ไขได้ด้วยตัวเองในระบบ
➖ สำหรับน้องๆ ที่ยังลงทะเบียน Workshop ไม่ครบ 2 หัวข้อ สามารถสำรองที่นั่งเพิ่มเติมใหม่อีกครั้ง เมื่อระบบเปิดให้ลงทะเบียนรอบที่ 2