คณะครูจาก Schools Division of South Cotabato, Poblacion Polomolok National High School, Republic of the Philippines ในโอกาสเยี่ยมการเรียนการสอน

เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ ประธานหลักสูตร Robotics and AI Engineering International Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คณะครูจาก Schools Division of South Cotabato, Poblacion Polomolok National High School, Republic of the Philippines ในโอกาสเยี่ยมการเรียนการสอน ความก้าวหน้าด้านวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัย ​​ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่วิศวลาดกระบัง