iMAKE จัดโครงการแข่งขัน International Arduino Competition การออกแบบสร้างนวัตกรรม BCG Innovator with Arduino Explore IoT Kit

วันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2566 วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ iMAKE จัดโครงการแข่งขัน International Arduino Competition การออกแบบสร้างนวัตกรรม BCG Innovator with Arduino Explore IoT Kit ภายใต้โครงการ 50,000+ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นวิศวกรในอนาคต “The Next Engineering Pathway” ให้แก่น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.664119892418967