ยื่นเอกสารสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยื่นเอกสารประกอบการสอบในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Form https://forms.gle/hyb89ekPAQCY124c9
***นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ https://grad-eng.kmitl.ac.th
** นักศึกษาต้อลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถยื่นขอสอบ THESIS/IS **
👉ติดต่อสอบถาม 02-3298301 ต่อ 203
☎️ 081-8706599
👉ID line : katik.si