วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ Azbil (Thailand) Co.,Ltd หารือส่งนักศึกษาฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Azbil Group (AG) ในโอกาสร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการนำเด็กนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ผู้เข้าร่วมหารือจาก Azbil Group

  1. Mr. Akihiko Naruse, Executive Director
    Managing Executive Officer, Human Resources/Education, SDGs, General Affairs, azbil Group (aG) Safety Management (Occupational Health and Safety)
  2. Mr. Hidetaka Koeda, Azbil Academy
  3. Mr. Nario Teramoto, Azbil Academy
  4. คุณศรีนคร นนทนาคร, ผู้จัดการทั่วไป อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.658934739604149