เปิดรับสมัครรอบ 2 ทุนสนับสนุนฝึกงานภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนฝึกงานต่างประเทศ

ระยะเวลาการฝึกงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2566

𝗗𝗢𝗪𝗡𝗟𝗢𝗔𝗗 𝗔𝗣𝗣𝗟𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗙𝗢𝗥𝗠 𝗛𝗘𝗥𝗘 >>>> https://shorturl.at/atANV

หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 มิถุนายน 2566ส่งเอกสารการสมัครที่ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคาร 6 ชั้นหรือ https://forms.gle/eq7J5SJ2dsr6DQun6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Official Line @iaeng.kmitl

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Official Line @iaeng.kmitl