คณะครูนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ ปทุมธานี เยี่ยมชมการเรียนการสอน วิศวลาดกระบัง

เมื่อวันที่ มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะครู และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ ปทุมธานี ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน บรรยากาศการเรียนการสอน และกิจกรรมอบรม Workshop ศูนย์ EIDTS ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ ผู้ช่วยคณบดี กล่าวต้อนรับพร้อมด้วย ผศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง ผู้ช่วยคณบดี แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาวิศวลาดกระบัง

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.651883773642579