วิศวฯ ให้การต้อนรับ คณะวิศวะฯ ม.รามคำแหง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กรกช ทวีสิน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการร่วมกัน ภายในงานได้มีการจัดบรรยายในหัวข้อ School of Engineering with global engineering KMITL โดย ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส ฝ่ายวิชาการ และหัวข้อ การบริหารจัดการหน่วยงานในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดย ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดีอาวุโส ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ได้การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมภาควิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.642257511271872