ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 น. – 15.30 น. ณ ห้อง Slope ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่าน google forms ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566