ประชุมผู้ปกครอง และ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาใหม่ต้องโดนอะไรคะ?A:โดน ประชุมผู้ปกครอง กับ ปฐมนิเทศ ค่าาาาาประกาศๆ !!! ถึงนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ทุกคน ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานประชุมผู้ปกครอง และ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 นี้เวลา 09.30 น. ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ https://maps.app.goo.gl/nyXH7wJgiUqkdhnN7?g_st=ic

หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง02 329 8321 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ข้อมูลดีๆ จากทางคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการเตรียมตัวที่ดีสำหรับการเรียนในคณะ การใช้ชีวิตในสถาบันฯ รวมถึงกิจกรรมดีๆ จากทางรุ่นพี่ การติดต่อประสานงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน