ทุนสนับสนุนการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และบัณฑิตศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนหรือฝึกงานในต่างประเทศ
ระยะเวลา 1 เดือนขึ้นไป (ในปีการศึกษา 3/2565 และ 1/2566)

นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFcXIBI4ua-sJ4VBrnUadc-aWdriirCCYiKuhjl3rduXDhLA/viewform
🚨หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2566
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Official Line @iaeng.kmitl