บรรยากาศสอบสัมภาษณ์วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ (WIL)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี กล่าวเปิดการสัมภาษณ์ พร้อมด้วย ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโสให้กำลังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และมีผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมร่วมสัมภาษณ์ ณ ห้อง Co-Working Space ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ (WIL) “ หลักสูตรที่เรียนไป ทำงานไป”

“K Engineering Work-integrated Learning (WiL)” หลักสูตรความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมอุตสาหการลาดกระบัง กับภาคอุตสาหกรรมที่มีบริษัทชั้นนำมากกว่า 14 บริษัทในประเทศไทย เพื่อผลิตวิศวกรคุณภาพตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เรียนจริง ฝึกจริง ทำงานจริง ภายใต้โครงการ K-Engineering WiL for WIN

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.634545015376455