ประกาศงานวิชาการปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์เรื่อง การส่งรูปเล่มปริญญานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษารูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษาที่ 2565

นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์ปริญญานิพนธ์ตั้งแต่บัดนี้ – 9 มิถุนายน 2566

การตั้งชื่อไฟล์ PDF 65-2-หัวข้อปริญญานิพนธ์-รหัสนักศึกษา(ตัวแทนที่ส่งเล่ม)

หลักสูตรทั่วไป*

1.วิศวกรรมโทรคมนาคมhttps://forms.gle/xh4VRybdRuphY4yMA

2.วิศวกรรมไฟฟ้าhttps://forms.gle/XL3f42PzzsWAHa4a7

3.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์https://forms.gle/DkxkVoZHRJPqPUaZ8

4.วิศวกรรมเครื่องกลhttps://forms.gle/2fBwr32mKY8jj4fJ8

5.วิศวกรรมการวัดคุม,วัดคุมพันธุ์ใหม่https://forms.gle/AQQR5xFFkad2SmhXA

6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์https://forms.gle/b2wMmUvFYNubD1Ga7

7.วิศวกรรมระบบควบคุมhttps://forms.gle/YTjUAGAPkE33ag9k9

8.วิศวกรรมโยธาhttps://forms.gle/q6jfWx8oqqbKJtwu6

9.วิศวกรรมเกษตรhttps://forms.gle/fhU3kNsnF1Ekqj3f6

10.วิศวกรรมเคมีhttps://forms.gle/mgEKqtxB6dBRbvof8

11.วิศวกรรมอาหารhttps://forms.gle/6HJ4gEp1oCBVoQyq6

12.วิศวกรรมอุตสาหการhttps://forms.gle/vU9nqE7yxqTT2cXi9

13.วิศวกรรมสารสนเทศhttps://forms.gle/EYuVtKXGmQUzXTKx5

14.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์https://forms.gle/bJ8UuXrK85vYM8bG7

15.วิศวกรรมอัตโนมัติhttps://forms.gle/XeiQTtUvWtVU64kj9

16.วิศวกรรมปิโตรเคมีhttps://forms.gle/udRjbFcQbagV33E87

17.วิศวกรรมขนส่งทางรางhttps://forms.gle/V9f95Cy34yxQMKkL6

18.วิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุhttps://forms.gle/ho4kN1oK41Gfd8oe7

*หลักสูตรนานาชาติ*

 1. Chemical Engineering
  https://forms.gle/8HkSNMDWLj1e8sWN9
 2. Biomedical Engineering
  https://forms.gle/dAFvzEoFyJ1fiNZU9
 3. Computer Innovation Engineering
  https://forms.gle/DRh6N7Ci9ZQ3FVFE9
 4. Industrial Engineering And Logistics Management
  https://forms.gle/K7nyWCHKdDca24Cf6
 5. Software Engineering
  https://forms.gle/8DrPEvVRdJRGbchf6
 6. Department of Robotics and AI Engineering
  https://forms.gle/SCAQdiViMXGzfHwr6
 7. Electrical Engineering
  https://forms.gle/Pu9DHWiZzMcx2ApUA