รายงานตัวออนไลน์ ระดับปริญญาตรี (KMITL) “สถานะรายงานตัวสำเร็จ” ในปีการศึกษา 2566

คลิก >> สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา

สถานะรายงานตัวสำเร็จ” ในรอบ 3 -4 รหัสนักศึกษา จะได้รับในวันที่ 27 มิถุนายน 2566