ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียน ม.2 และ ม.3 ที่สนใจในด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ผ่านโครงการ “อบรมพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และไอโอที เป็นโครงการภายใต้การจัดตั้งศูนย์เตรียมวิศวกรรม รร.ผาณิตวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้ทดสอบความรู้การเขียนโปรแกรมและไอโอทีเบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
📌 จัดอบรมรูปแบบ onsite วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนผาณิตวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
✅ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมและไอโอทีเบื้องต้น
✅ ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
🔥สามารถสมัครได้ผ่านทาง google from หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมFacebook: kees1330Line official: @kees.engFollow us on Instagram