วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ2องค์กรดังจากสิงคโปร์ SPI และ INP

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Mr.Toh Ser Khoon, Managing Director พร้อมด้วยผู้บริหารจาก Singapore Polytechnic International (SPI) and Director Industry & Partnership Singapore Polytechnic (INP) ประเทศสิงคโปร์

ในโอกาสร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปที่ Singapore Polytechnic ณ ประเทศสิงคโปร์

รายชื่อผู้ร่วมหารือ

  • รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี
  • ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดี
  • ผศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง ผู้ช่วยคณบดี
  • คุณนงนุท รอดจินดา Student Enterprise Manage วิศวลาดกระบัง
  • Mr.Toh Ser Khoon, Managing Director Singapore Polytechnic International (SPI) and Director Industry & Partnership Singapore Polytechnic (INP)
  • Ms.Tang Soo Yin, Centre Director User Experience Centre (UXC)
  • Mr.Frank Lee, Senior Manager SPI
  • Mr.Goh Siak Koon, Executive Director Live Well Collaborative – Singapore (LWC-S) ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.629484389215851