ศูนย์ EIDTs มีโอกาสได้ต้อนรับสำนักข่าว ThaiPBS และ TNN เพื่อถ่ายทำผลงานนวัตกรรมของอาจารย์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม และ 22 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ EIDTs มีโอกาสได้ต้อนรับสำนักข่าว ThaiPBS และ TNN เพื่อถ่ายทำผลงานนวัตกรรมของอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

EIDTs ยินดีให้บริการห้องจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อถ่ายทำผลงานของท่าน สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ศูนย์ EIDTs ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น ในวันทำการ เวลา 8.30 – 12.00 น. และ 13.00-16.30 น.