เรียนไปทำไร? วิศวกรรมอาหาร

วิศวกรรมอาหาร อีกหนึ่งสาขามาแรงที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย และได้จำนวนเยอะ ๆ มีสายงานรองรับหลากหลาย

จบไปแล้วทำงานอะไร?
ต้องเรียนทำอาหารไหม?
คำนวณเยอะหรือเปล่า?
พร้อมตอบ! ทุกคำถาม โดย อ.โอเชาว์ ดร.ณัฐวุฒิ ชาวเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ใครอยากเป็นวิศวกรอาหาร
ดูหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมอาหาร link