ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศฯ พร้อมด้วยผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดี แนะนำการใช้ชีวิตเมื่ออยู่ต่างประเทศ นางสาวอัจฉราวดี ยอดดำเนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้ข้อมูลนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกงานต่างประเทศ ข้อปฏิบัติ กฎระเบียบ การลงทะเบียน และข้อควรรู้ต่างๆ
รายงานการฝึกงานต่างประเทศ ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกงานต่างประเทศ

รายละเอียดการฝึกงานต่างประเทศ

  • ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน
  • ฝึกงานประเทศต่างๆ ดังนี้ ประเทศญี่ปุ่น อเมริกา ไต้หวัน เวียดนาม บังกลาเทศ
  • นักศึกษาฝึกงานจากทุกภาควิชา ทั้งนศ.นานาชาติและจากภาคปกติ ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.628933175937639