[TCAS 66]ขอให้ผู้สมัคร TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566ตรวจสอบผลการคัดเลือกและทำการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดที่เว็บไซต์ mytcas.com