มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ วิศวลาดกระบัง

ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดี ผศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง ผู้ช่วยคณบดี นายพงษ์พัฒน์ เนือกขุนทด นักวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวอัจฉราวดี ยอดดำเนิน เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ดุษฎี รังสีชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และทีมงาน เข้าศึกษาดูงาน ณ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการทำงานและเป็นแนวทางในการพัฒนางานเชิงรุก

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.625490946281862