สถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงานที่วิศวลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ รองอธิการบดี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” (รุ่นที่ 11) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมงานวิจัยของทางคณะ

ดูข้อมูลรายละเอียดนวัตกรรมต่างๆได้จาก e-book นี้

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.624328003064823