ยามาฮ่า ส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้กับ คณะวิศวฯ เพื่อทดลองใช้ในโครงการศึกษาการใช้งานจริงของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คุณสมเกียรติ พูลขวัญ รองผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร และคณะผู้บริหารของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในโอกาสนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” จำนวน 2 คัน มอบให้กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยรับมอบ ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)

เพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงในด้านต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าว อีกทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายในคณะฯ เพื่อให้มีความคล่องตัวและเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.621714433326180