นักวิจัยไทย ประสบความสำเร็จ ในนวัตกรรมผ้าห่มเย็นที่รักษาอุณหภูมิมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไทยไปฝรั่งเศส

ตามรอยเส้นทางการทูตในรัชสมัยสมด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามที่สจล.ได้นำมะม่วงจากเกษตรกรจ.ฉะเชิงเทราเข้าร่วมในการนำผลผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการโซ่ความเย็นที่พัฒนาขึ้นจากโครงการวิจัยการจัดระบบโซ่ความเย็นและการกระจายอุณหภูมิในระบบโลจิสติกเพื่อสร้างมาตรฐานรองรับการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรพรีเมียมทางอากาศ หรือ Cold Chain Logistic

คลิบวีดีโอ