5 พฤษภาคม 2566 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพและลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

ส่งเอกสารคำร้องและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line ID : ayciayy หรือEmail : aiyarath.yi@kmitl.ac.th