ทรงพระเจริญ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง