(สายสุดท้าย) สําหรับการสมัครทุนการศึกษา!เส้นตาย: 31 พฤษภาคม 2023!!กับหนึ่งในโรงเรียนวิศวกรรมที่ดีที่สุดใน ประเทศไทย

โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) กําลังมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจจะศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์โปรดติดตาม ! และติดตามการประกาศได้ที่นี่: https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/