ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปี 3 – ชั้นปีที่ 4 และ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังแนวทางการเข้าศึกษาระดับโท-เอก 2023 ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม เวลา 16.30 น.ผ่านระบบออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน google forms ตามลิงค์ด้านล่าง