บรรยากาศงานช่วงเช้าของวันที่ 2 (28 เม.ย. 66) ในงาน KMITL Innovation Expo & Open House 2023

 1. Engineering Labs Tour โดยวันนี้ทางภาควิชาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา ได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้ให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมและลงมือปฏิบัติจริง
 2. KMITL Young Start UP Challenge 2023 เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการ โดยเป็นการนำเสนอ (pitching) รอบสุดท้าย ของแต่ละทีมที่เข้ารอบ เพื่อค้นหาสุดยอดผลงานStart Up
 3. การเดินชมนวัตกรรมต่าง ๆ ตามภาควิชา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รวมถึง Team project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และสแกนสะสม E-stamp ตาม Route ต่าง ๆ ดังนี้
  👉 Route A : ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมไฟฟ้า
  👉 Route B : ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมการวัดและควบคุม วิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ
  👉 Route C : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมอาหาร
  👉 Route D : R&AI SIIE ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และวิศวกรรมอุตสาหการ
  *หากน้อง ๆ สะสม E-stamp ครบตาม Route ที่กำหนดรอรับ E-certificate หลังจบงานได้เลยน๊า (ติดตามข่าวสารการรับ E-certificate ได้ที่ facebook: kmitl001)

ที่มา https://www.facebook.com/media/set?vanity=kmitl001&set=a.612863604211263