หารือการทำโปรเจครถไฟฟ้าความเร็วสูงร่วมกับCRRC Qingdao Sifang Co.,LTD

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก CRRC QINGDAO SIFANG CO.,LTD. นำโดย Mr. Jiajie He (Team Leader of Technical Cooperation Department) พร้อมด้วย Mr. Li Chuanying (Manager of China-Thailand CooperatProject) และ Miss Yunqi Shi (Associate Manager of China-Thailand Cooperation Project) ในโอกาสหารือการทำโปรเจคและการตั้งศูนย์วิจัยรถไฟฟ้าความเร็วสูงร่วมกัน

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.597303399100617