วิศวฯ หารือความร่วมมือกับ บมจ.ไทยคม เรื่องการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคุณมณเฑียร นิลทคช ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในโอกาส หารือ ความร่วมมือการพัฒนาบุคคลาเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศ และแนวทางการพัฒนางานวิจัยร่วมกับภาควิชา

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.594727806024843