วิศวลาดกระบัง เตรียมอะไรไว้สำหรับ Dek’66 บ้าง เจอกันที่นี่ 8.30