หารือความร่วมมือทางงานวิจัย ร่วมกับ New Knowledge Information Co., Ltd

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดย ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน รองคณบดี และเจ้าหน้าที่งานวิจัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท New Knowledge Information Co., Ltd. ในโอกาสเข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางงานวิจัย และเรื่องฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน รวมถึงการค้นคว่าข้อมูลของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.591931802971110