สจล.ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุด 10 อันดับแรก จัดอันดับโดย BoostUp

โดยมีคะแนนสอบเข้าสูงสุด 1 ใน 3 ของประเทศในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตย์ฯ นอกจากนี้ การจัดอันดับของ EduRank คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ติดอันดับ 1 ถึง 4 สาขาด้วยกัน รวมถึงสาขาของวิศวกรรมสังคีต