ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES) วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ บริษัท Digital Focus จัดอบรมเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา หลักสูตร “CCTV เพื่อเป็นวิศวกรอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโครงการอบรม Professional Technical Skill หลักสูตร CCTV เพื่อเป็นวิศวกรอย่างมืออาชีพ โดยวิศวกรมืออาชีพจาก บริษัท Digital Focus เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาตนเอง เข้าใจพื้นฐานงานวิศกรรม ของระบบกล้องวงจรปิดและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้ ดิจิตอลโฟกัส ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อบรมช่างกล้องวงจรปิดมากว่า 2,000 คน ทั่วประเทศ

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.591144583049832