โครงการอบรม Professional Technical Skill หลักสูตร CCTV เพื่อเป็นวิศวกรอย่างมืออาชีพ โดย บริษัท Digital Focus ฟรี

  • รับเพิ่มอีกจำนวน 20 คน
  • อบรม 2 วัน วันที่ 23-24 มีนาคม นี้
  • สำหรับ นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี
    (bell)ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากบริษัท Digital Focus ทุกคน
    สมัครเลย >>> https://forms.gle/tXRZJ9RqSDsQTjDLA