ข้อปฏิบัติการสอบTCAS2

The School of Engineering
👉วิธีปฏิบัติตนสำหรับการเข้าสอบ (รายละเอียดตามภาพ)
👉วิธีปฏิบัติตนสำหรับการเข้าสอบ สำหรับผู้สมัครที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ทางคณะได้จัดพื้นที่พิเศษไว้ให้
โดยต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนสอบ
📌แบบฟอร์มขอสอบพื้นที่พิเศษสำหรับผู้ตรวจพบเชื้อ Covid-19 https://forms.gle/3gkjxFCGEj7bkWYx7 หรือสแกน QR Code ตามภาพ
📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2711_2023_03_20-11-07-07_01dba.pdf?fbclid=IwAR2d6Pb98nYrUMWHvrvllsLk5KcFWHe5rkDxqqpjVTDAOzqhCZH0Dm4n0YU