นักศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมโทรคมนาคม คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศิรวิชญ์ กิตติวิชญกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ เรื่อง “การออกแบบอัลกอริทึมการถอดรหัสแบบวินโดว์ของรหัสแอลดีพีซี แบบสปาเทียลลีคัปเปิลสำหรับระบบบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก” (Designs of Window Decoding Algorithms of Spatially-coupled LDPC Codes for Magnetic Recording Systems) โดยมี ผศ.ดร.เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา