นวัตกรรมตรวจจับพลาสมาบับเบิล คือ อะไร มีประโยชน์ต่อวงการอากาศยานมากแค่ไหน มาเรียนรู้ไปพร้อมกัน

ผลงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิห้วหน้าที่มวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ

ในงานยังพบกับทัพนวัตกรรมจากพระจอมเกล้าลาดกระบัง 1,111 ชิ้นห้ามพลาดพบกัน วันที่ 27 – 29 เมษายน 2566ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อัพเดตกิจกรรม และลงทะเบียนที่ www.expo.kmitl.ac.th