รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัยและนวัตกรรม

The School of Engineering
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
👍รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน
Telecommunications Engineering
🎊รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิจัยและนวัตกรรม
ในโครงการ FARE project ครั้งที่ 2 (Shift Fundamental to Applied Research)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร