ความรู้ด้าน Solar rooftop แบบจัดเต็มกับสัมมนาออนไลน์ EP. (พิเศษ 3) โดยสมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (ESIC) มีการอบรมทั้งแบบ Onsite และ Online

ในหัวข้อ การเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า EP. (พิเศษ 3) เรื่อง “การตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมจาก Solar rooftop ตามกฎหมาย ที่ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องรู้” พร้อมรับ Certificate
🗓 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-18.00 น.
()Onsite ที่ศูนย์ K-EES ชั้น 4 อาคาร Fortune Town กรุงเทพ (รับจำนวนจำกัด 30 คน) ()Online ทาง ZOOM Meeting
วิทยากร
วศ.ชิษณุพงศ์ สัจจะวัฒนวิมล (วุฒิวิศวกรไฟฟ้า)
นายกสมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
วศ.ชัยยา ปาณาราช (สามัญวิศวกรไฟฟ้า/ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ)
อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
วศ.เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์ (คอ.ม. บางมด)
ที่ปรึกษางานด้านระบบโซลาร์เซลล์
EP. (พิเศษ 3) เหมาะสำหรับวิศวกรไฟฟ้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม และผู้สนใจด้านระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
📥เนื้อหาการบรรยาย📥
✅ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานควบคุม
✅ การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
✅ เทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์
✅ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วย Solar rooftop แบบเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า
✅ อุปกรณ์ป้องกันในระบบ Solar rooftop เช่น CB, Fuse, Rapid Shutdown และ AFCI
✅ การติดต้้งระบบ Solar rooftop
✅ แบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
✅ การรับรองแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
ผู้สนใจสามารถสมัครมาตามลิ้งค์นี้นะครับ🔽
https://line.me/R/ti/g/CFbLBBEKRD
💸ค่าสัมมนาแบบ Onsite รับจำนวนจำกัด 30 คน (รวมอาหารว่าง)
📌สมาชิกสมาคม ESiC 1,500 บาท
📌บุคคลทั่วไป 1,800 บาท
💥พร้อมรับ Certificate💥
แถมหนังสือคู่มือการติดตั้งโซล่าเซลล์ ของ อ.เฉลิมพล
(sparkle) PDU 7.5 หน่วย (sparkle)
💸ค่าสัมมนาแบบ Online
📌สมาชิกสมาคม ESiC 800 บาท
📌บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
💥พร้อมรับ Certificate💥
(sparkle) PDU 5 หน่วย (sparkle)
สอบถามเพิ่มเติม
พิทักษ์เกียรติ 089 6425086
ธัชพงษ์ 064 5942651