วิศวลาดกระบัง จัดโครงการ “Ready4Work-การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาที่พร้อมก้าวสู่อาชีพ ในยุคดิจิทัลด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโครงการ “Ready4Work-การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาที่พร้อมก้าวสู่อาชีพในยุคดิจิทัลด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม”
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเส้นทางอาชีพและทักษะปฏิบัติงานที่จำเป็นในยุคดิจิทัล และสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแหล่งฝึกงาน/ตำแหน่งงานตามความสนใจ/ความถนัดของตนภาควิชาฯ
โดยวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม เช่น

  • คุณชฤทธิพร แช่มเจริญพร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  • คุณพิเชษฐ์ พงศ์นนทชัย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  • คุณณัฐวุฒิ ใยดี บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • คุณสิริรักษ์ รักษ์ศรีทอง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
  • คุณฉันทิชย์ บุญอาจ บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
  • คุณเพ็ญพิชชา สง่าวงษ์ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
  • คุณบวร เทียนสวัสดิ์ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย)
  • คุณเสนอ พุดเกลี้ยง บริษัท เอจีซี วีนิไท จำกัด (มหาชน)
  • ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.576678254496465