วิศวลาดกระบัง นำนวัตกรรมผลงานการวิจัย ไปร่วมโชว์ในกิจกรรม KMITL Health Science Visit

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน สจล. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. และคณะผู้บริหารสถาบันฯ เยี่ยมชมอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนวัตกรรมผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ไปร่วมโชว์ เช่น เครื่องตรวจการนอนหลับ เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow รวมถึงนวัตกรรมชิ้นอื่น ๆ

เพื่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ผู้บริหาร สจล. และ รพ. จึงมุ่งมั่นใส่ใจและพร้อมพัฒนานวัตกรรมทุกชิ้นให้มีประสิทธิภาพที่ดีเพื่อการรักษาคนไทยอย่างดีที่สุด

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.577377481093209