ขอบคุณคณะวิศวฯนะคะ ที่จัดการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับการฝึกงาน

น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม