วิศวลาดกระบัง จับมือ YAMAHA ร่วมมือพัฒนารถจักรมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คุณสุรชัย เพชรพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

ในโอกาสหารือ “โครงการความร่วมมือเพื่อศึกษาการใช้งานจริงของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า YAMAHA E01” เพื่อทดสอบวิเคราะห์ความเป็นไปได้ รวมถึงเก็บข้อมูลการใช้งานนำไปพัฒนาจักรยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกัน โดย บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด นำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า YAMAHA E01 จำนวน 2 คัน มอบให้กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อทดลองใช้งานจริงในพื้นที่ของสถาบัน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์