หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Miyahara Co. Ltd. เพื่อเปิดโอกาสทางการฝึกงานและหาประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นให้นักศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมชงโค ชั้น 6 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Mr. Keiji Matsubara Managing, Director Miyahara Co. Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสร่วมหารือแนวทางความร่วมมือขั้นตอนการรับนักศึกษาไปฝึกงานที่บริษัท Miyahara Co. Ltd. ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ พร้อมทั้งมีสัมภาษณ์น้อง ๆนักศึกษาเพื่อไปฝึกงานและทำงานกับบริษัท Miyahara Co. Ltd. ที่ประเทศญี่ปุ่น.

รายชื่อผู้ร่วมหารือ

  • รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • นายพงษ์พัฒน์ เนือกขุนทด หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
  • นางสาวอัจฉราวดี ยอดดำเนิน เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์
  • Mr. Keiji Matsubara Managing Director Miyahara Co. Ltd.
  • Prof.Dr.Kazuyoshi Tsuchiya Department of Mechanical Engineering, Micro/Nano Technology Center ,Tokai University
  • Ms.Usama Korngasame SHINSEI SOLUTION(THAILAND)CO.,LTD.
  • Mr. Attayarn Ruangmalai SHINSEI SOLUTION(THAILAND)CO.,LTD ที่มา :https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.567564722074485