โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน

โครงการดีๆ ที่นำ #โจทย์จริงจากชุมชน มาแก้ปัญหาด้วย #เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อร่วมสร้างสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
** สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี ที่มีความสนใจ มาร่วมกันนำทักษะทางด้านวิศวกรรมไปช่วยเหลือชุมชน
เข้าร่วมเลย >>> https://forms.gle/4CniNcJbWVCyfj9d6